Betingelser

Generelle vilkår
Teltpladsen skal være nogenlunde jævn, græsset skal være slået og pladsen ryddet. Der skal være ½ meter frit rundt om teltet. Jordbunden skal være af en beskaffenhed, så teltpælene ikke kan gå løse. Opstilling af borde og stole står lejeren selv for og skal efter endt brug sammenstilles i en stak som ved modtagelsen.
Ved leje af borde, stole,  osv uden leje af telt leverer vi ved hoveddøren i stueplan. Yderligere indbæring afregnes med 300,- i timen.

Rengøring
Gulvet skal være vasket og alt affald, også papir, skal være fjernet, inden teltet afhentes. Evt. reklamationer skal ske omgående ved opstillingen.

Der må ikke sættes klistermærker på teltsiderne da de “brænder” sig fast og kan være meget svære at få af igen. Dette kan medføre et erstatningskrav.

Hvis der benyttes tape, snore eller andre remedier til befæste pynt i teltet skal disse være fjernet inden afhentning og evt. limrester være renset af.

Ansvar & opbevaring
Så længe det lejede befinder sig hos kunden, er denne ansvarlig for enhver skade, der påføres dette, ligesom kunden bærer risikoen ved det lejedes bortkomst. Kan reparationer udføres, sker dette ved udlejers foranstaltning for kundens regning. Ved bortkomst og skader der ikke kan repareres, erstattes til fuld- og ny værdi. Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede.

Ansvaret overfor offentlige myndigheder (tilladelse m.v.) påhviler alene lejeren.

Adgangsveje
Prisen forudsætter at der er en 1 meter bred transportvej mellem bil og opsætnings sted uden skarpe sving således at teltes kan køres ind på vogne. Ellers beregnes et indbærings gebyr på kr 900 ,-

Forbehold
Der tages forbehold for vejrlig såsom uvejr, kraftig blæst og lignende, der kan forhindre os i at opstille telte, pavilloner og hoppeborge.

Der tages forbehold for evt. prisændringer fra vores underleverandørers side, såsom mad, drikke og service.

Vintertillæg
Fra 1. November til 31. Marts er der et tillæg på 1000,- for telte under 100 kvm. og 1500,- for telte over 100 kvm.

Levering
Tillæg i følgende postnumre er 400,- :
2450, 2500, 2600, 2605, 2610, 2620, 2625, 2650, 2660, 2665.

Tillæg i følgende postnumre er 600,- :
2630, 2635, 2670, 2680, 2690, 2700, 2720.

Tillæg i følgende postnumre er 800,- :
2300, 2730, 2740, 2770, 2791, 1501 til 1799.

Tillæg i følgende postnumre er 1000,- :
2000, 2100, 2150, 2200, 2400, 2750, 2765, 2800, 2820, 2830, 2840, 2860, 2880, 2900, 2920, 2930, 3500, 3520, 1000 til 1449, 1800 til 1900.

Tillæg i følgende postnumre er 1200,- :
2850, 2942, 2960, 3460.

Tillæg i følgende postnumre er 1400,- :
2970, 2980.

Ved telte på 135 kvm og derovre tillægges et transportgebyr. For resten af Sjælland er de velkommen til at ringe og få et tilbud.

For resten af af Sjælland, ring og få et tilbud.

Levering udenfor normal åbningstid
Ved levering eller afhentning udenfor vores åbningstider som er Mandag til Fredag 08:00 – 19:00 er der et tillæg på 50 % af leveringsgebyret.

Reservationsgebyr
Der skal betales et reservationsgebyr på 25% ved bekræftelse af ordren, dog senest 6 uger inden levering. Gebyret vil blive trukket fra ved den endelige afregning, men refunderes ikke ved en eventuel afbestilling.

Betaling
Betaling skal ske senest ved modtagelse af det lejede såfremt andet ikke er skriftligt aftalt. Betaling kan ske ved bank overførsel til Nykredit bank reg. 5470 konto 0001368390. På MobilePay til 72722, eller kontant hvis andet ikke er muligt.

Afbestilling
Følgende betingelser gælder ved annullering af lejeaftalen.

  • Op til 6 uger inden levering, fri afbestilling.
  • 4-6 uger inden levering, betales 25% af det samlede beløb.
  • 2-4 uger inden levering, betales 50% af det samlede beløb.
  • Mindre end 2 uger til levering, betales det fulde beløb.

Ændringer
Ved ændringer til ordre mindre end 6 uger inden levering opkræves et gebyr på 200,-

Opstilling offentlige steder
Ved opstilling offentlige steder skal man søge om tilladelse hos politiet. Se følgende side: https://politi.dk/soeg-om-tilladelse/begivenheder

Se også København Kommunes informationer vedr. offentlig arrangementer: https://www.kk.dk/artikel/soeg-tilladelse-til-dit-arrangement