Betingelser

Generelle vilkår
Teltpladsen skal være nogenlunde jævn, græsset skal være slået og pladsen ryddet. Der skal være ½ meter frit rundt om teltet. Jordbunden skal være af en beskaffenhed, så teltpælene ikke kan gå løse. Opstilling af borde og stole står lejeren selv for og skal efter endt brug sammenstilles i en stak som ved modtagelsen. Gulvet skal være vasket og alt affald, også papir, skal være fjernet, inden teltet afhentes. Reklamationer skal ske omgående ved opstillingen.

Klistermærker m.m.
Der må ikke sættes klistermærker i teltsiderne da de kan være meget svære at få af igen. Hvis der benyttes tape, snore eller andre remedier til fæstnelse i teltet skal disse være fjernet inden afhentning og evt. limrester være renset af.

Ansvar & opbevaring
Så længe det lejede befinder sig hos kunden, er denne ansvarlig for enhver skade, der påføres dette, ligesom kunden bærer risikoen ved det lejedes bortkomst. Kan reparationer udføres, sker dette ved udlejers foranstaltning for kundens regning. Ved bortkomst og skader der ikke kan repareres, erstattes til fuld- og ny værdi. Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede.

Ansvaret overfor offentlige myndigheder (tilladelse m.v.) påhviler alene lejeren.

Adgangsveje
Prisen forudsætter at der er en 1 meter bred transportvej mellem bil og opsætningssted uden skarpe sving således at teltes kan køres ind på vogne. Ellers beregnes et indbæringsgebyr på kr 900 ,-

Forbehold
Der tages forbehold for vejrlig såsom uvejr, kraftig blæst og lignende, der kan forhindre os i at opstille telte og pavilloner.

Vintertillæg
Fra 1. November til 31. Marts er der et tillæg på 1000,- for telte under 100 kvm og 1500,- for telte over 100 kvm.

Kørsel
Ved leje af telt er der ingen tillæg i følgende postnumre:
2450, 2500, 2605, 2610, 2625, 2650, 2660, 2665.

Tillæg i følgende postnumre er 500,- :
2600, 2620.

Tillæg i følgende postnumre er 600,- :
2630, 2635, 2670, 2680, 2690, 2700, 2720.

Tillæg i følgende postnumre er 800,- :
2300, 2730, 2740, 2770, 2791, 1501 til 1799.

Tillæg i følgende postnumre er 1000,- :
2000, 2100, 2150, 2200, 2400, 2750, 2765, 2800, 2820, 2830, 2840, 2860, 2880, 2900, 2920, 2930, 3500, 3520, 1000 til 1449, 1800 til 1900.

Tillæg i følgende postnumre er 1200,- :
2850, 2942, 2960, 3460.

Tillæg i følgende postnumre er 1400,- :
2970, 2980.

Ved telte på 135 kvm og derovre tillægges et transportgebyr.

For resten af af Sjælland, ring og få et tilbud.

Ved leje uden telt er tillægget 400,-

Betaling
Betalingen sker netto kontant ved modtagelsen såfremt andet ikke er skriftligt aftalt.

Afbestilling
Ved annullering af lejeaftalen mindre end 10 dage før aftalt levering, betales det fulde beløb.

Opstilling offentlige steder
Ved opstilling offentlige steder kan man bruge flg ansøgningsblanket ved politiet (Ansøgning offentlige steder)